Advokátska kancelária Studio Legale je kanceláriou, ktorá sa snaží svojim klientom poskytnúť viac, ako je jej povinnosťou.

Spoločnosť bola založená advokátom Jozefom Obertom v roku 2007.  Pri názve advokátskej kancelárie sa zakladateľ spoločnosti inšpiroval Talianskom. Bohatými skúsenosťami, vzdelávaním a zdokonaľovaním, fixáciou stálych ale kvalitných  zamestnancov sa snažíme rozširovať svoj obzor, aby sme klientom poskytli kvalitnú a komplexnú právnu pomoc, ktorú si každý z vás, či už fyzická alebo právnická osoba zasluhuje na čo najvyššej úrovni.

Pridanou hodnotou je spokojnosť našich klientov a nadštandardná dlhodobá spolupráca. A o to nám ide…

Existujeme, aby sme tu boli vždy pre vás…